Cho thuê khách sạn Phú Mỹ Hưng, Cho thuê căn hộ dịch vụ phú mỹ hưng

Cho thuê căn hộ dịch vụ Hưng gia , 8 phòng, giá 2000$/tháng (sang HĐ)

Cho thuê khách sạn Hưng Phước , 10 phòng giá 3800$/tháng

Cho thuê khách sạn Hưng Phước  11 phòng giá 4500$/tháng

Cho thuê khách sạn Hưng Phước 24  phòng giá 9000$/tháng

Cho thuê khách sạn Hưng Phước 35 phòng, nội thất cao cấp năm sau xong giá 22000$/tháng

Cho thuê khách sạn Quận 7 53 PN giá 10.000$/tháng

Cho thuê khách sạn Hưng Phước 40PN giá 10000$/tháng

CHo thuê khách sạn Mỹ Toàn 24PN giá 10.000$/tháng